Duurzaam geproduceerd hout

Duurzaam geproduceerd hout

Bekijk hier waarom duurzaam geproduceerd hout het beste bouwmateriaal is.

FSC en NBvt heeft samen met STIP, PEFC en Hout100% een intro film gemaakt, om u te laten zien wat duurzaam geproduceerd hout nu betekent en doet, voor u en uw leefomgeving .

100% FSC Hout

Aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout. De strengste kwaliteitseisen. Tot wel 15 jaar zekerheid. Daarom Kuiters Timmerfabriek BV.

SKH

STIP: Verantwoord geproduceerd hout*

STIP voldoet aan de eisen van het Rijks inkoopbeleid, zie hier

STIP: Verantwoord geproduceerd hout*

  • STIP = verantwoord geproduceerd hout.
  • STIP = Goedkoper, bespaar op certificering.
  • FSC en/of PEFC inkopen en gemixt verkopen mét certificaat.
  • Geen separate administratie en opslag meer nodig.
verduurzaming, verduurzamen, duurzamer, duurzame kozijnen, kozijn duurzaam, duurzaamste kozijnen van hout, houten duurzame kozijnen

Certificering

Het opstellen van (internationaal) geaccepteerde regels voor duurzaam bosbeheer (principes & criteria) maakt het mogelijk bosbeheer ter plaatse te beoordelen en te controleren. Het proces van opstellen van regels, begeleiding, controle en na goedkeuring verstrekken van een certificaat, heet certificering. Gespecialiseerde en daartoe bevoegde onafhankelijke certificeringsinstanties controleren of het bosbeheer voldoet aan de gestelde eisen wordt uitgevoerd door. Boscertificering kost de boseigenaar geld en geschiedt op basis van vrijwilligheid. Internationaal is overeengekomen te streven naar certificering van alle bossen ter wereld en dit niet te beperken tot alleen de tropen. Van het totale mondiale bosareaal heeft circa tien procent een of ander certificaat van duurzaam bosbeheer. Die van de Forest Stewardship Council (FSC), PEFC en Keurhout zijn voor Nederland het belangrijkste.

PEFC

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) is een internationaal boscertificeringsysteem dat zich baseert op onderlinge erkenning van nationale en regionale boscertificeringsystemen. PEFC heeft eigen, onafhankelijke en internationaal geaccepteerde richtlijnen voor duurzaam bosbeheer en handelsketencertificering. Het doel van het PEFC-boscertificaat is de promotie van een internationaal geloofwaardig raamwerk voor boscertificeringsystemen en -initiatieven en de wederzijdse erkenning van de keurmerken.

PEFC Nederland (www.pefcnederland.nl) is een platform van bedrijven en organisaties die PEFC willen ondersteunen en vermarkten in Nederland.

Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council (FSC) is een in 1993 opgerichte internationale organisatie. Aan de basis stonden internationale milieu- en mensenrechtenorganisaties, enkele inheemse bevolkingsgroepen en een paar bedrijven uit de houtsector. Om de bossen in de tropen te beschermen tegen vernietiging en onherstelbare aantasting, stelde zij als eerste internationaal toepasbare principes en criteria op voor duurzaam bosbeheer en certificering. Inmiddels kent zij wereldwijd toepasbare richtlijnen voor duurzaam bosbeheer en een handelsketencontrole. FSC streeft naar exclusiviteit. De organisatie werkt niet samen met andere certificeringsinitiatieven en erkent geen hout dat uit andere initiatieven komt als duurzaam.

FSC Nederland (www.fsc.nl) is een platform van bedrijven en organisaties die FSC willen ondersteunen en vermarkten in Nederland.

FSC, FSC keurmerk, FSC houtmerk, FCS keur, keurmerken, kwaliteitseisen, garanties,fcs hout, circulair hout, eco hout, duurzaam hout, duurzaam bosbeheer,
100%hout, 100-hout.nl, hout kwaliteit, FSC hout, FCS kozijnen, duurzame kozijnen, CO2 vriendelijke kozijnen, honderdprocent hout fsc,

Archief berichten

Begrippen