GARANTIE & VOORWAARDEN

GARANTIE & VOORWAARDEN

Kuiters Timmerfabriek wil meer doen dan een mooi product maken. Wij willen onze klanten extra zekerheid bieden. Daarom krijgt garantie op onze gevelkozijnen. Mocht er ooit iets misgaan, dan zorgen wij voor reparatie of vervanging*.

Leveringsvoorwaarden

Klik hier voor de voorwaarden

KOMO

komo garantie, houten kozijnen, houten montages

De KOMO-kwaliteitsverklaring is hét baken van zekerheid en kwaliteit in de bouwwereld. Wij werken met producten of processen met een KOMO-kwaliteitsverklaring. Dat verzekert een bouwproduct of -proces dat voldoet aan het Bouwbesluit, Bouwstoffenbesluit en andere overheids- en markteisen.

HOUT100%

hout100%, garantie houtwerken,

Aannemers, ontwikkelaars, architecten en consumenten hebben een ding gemeen: de liefde voor hout als natuurproduct in de bouw. Daarom kiest u voor producten van de beste houtverwerkende bedrijven en timmerfabrieken van Nederland. Dan bent u zeker van duurzaam geproduceerd hout, verwerkt volgens de strengste kwaliteitseisen en tot wel 15 jaar zekerheid. Dat bedoelen wij met 100% perfect houtwerk.

Inbraakwerend timmerwerk W2

Inbraakwerend timmerwerk  weerstand klasse 2 uitgevoerd volgens  NEN 5087.

Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT)

De Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) behartigt de gezamenlijke en individuele belangen van ongeveer 250 timmerfabrikanten. De NBvT levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van het bouwen in en met hout onder meer door het stimuleren van innovaties, het meewerken aan regelgeving en het bevorderen van kwaliteit voor de leden van de NBvT.

FSC-keurmerk

FSC, FSC keurmerk, FSC houtmerk, FCS keur, keurmerken, kwaliteitseisen, garanties,fcs hout, circulair hout, eco hout, duurzaam hout, duurzaam bosbeheer,

Ons FSC-keurmerk, al onze houten kozijnen en deuren hebben het FSC-keurmerk, dat betekent dat ons bedrijf zich aan de regels van de FSC houdt. Daarbij gaat het om verantwoord bosbeheer op het gebied van economische, ecologische en sociale aspecten.

Extra zekerheden

Onze drang naar degelijkheid, veiligheid en professionaliteit gaat verder dan mooie woorden. Kuiters Timmerfabriek is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) en de Stichting Garantiefonds Timmerwerk (SGT). Wij werken volgens de normen van KVT, zijn KOMO-gecertificeerd en kunnen inbraakwerend timmerwerk leveren met weerstandsklasse 2.

Archief berichten

Begrippen