VOORWAARDEN

VOORWAARDEN

kuiters timmerfabriek, houten kozijnen, houten ramen, houten schuifpui, houten deur, houten dakkapel, houten gevelbekleding, hout bewerking, houtwerk, houten vlonders, houten aanbouw, uitbouw, renovatie, restauratie, duurzaam hout, fcs hout, circulair hout, eco hout, houten producten, dakopbouw, dakreparatie, luiken,

Supplement houten buitendeuren

Regelgeving

Bij het ontwerpen en vervaardigen van houten buitendeuren hebben zowel architect als fabrikant rekening te houden met kwaliteits-, functie- en prestatie-eisen. Deze zijn verwoord in de beoordelingsrichtlijn 0803 ‘Houten Buitendeuren’, het KOMO-attest-met-productcertificaat en het Bouwbesluit. Ook het Politiekeurmerk Veilig Wonen, het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen en het Woonkeur stellen voorwaarden en eisen op het gebied van gebruikskwaliteit, inbraak- en sociale veiligheid, valveiligheid en toegankelijkheid. 

Er is door de Nederlandse deurenindustrie uitvoerig onderzoek ingesteld naar de brandwerendheid van deur/kozijnconstructies volgens NEN-EN 1634-1:2001 in samenhang met NEN 6069:2001/2005 dan wel conform NEN 6069: 1997 e.v.. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal deur/kozijnconstructies. De resultaten van deze onderzoeken zijn door SKH verwerkt in de SKH-Publicatie 08-06.

SKH-PUBLICATIE 08-06 INZIEN

Garantie binnendeuren

De leden NBvT van de sectie Binnendeuren besteden de grootste mogelijke zorg aan de fabricage van hun producten. Aan binnendeuren en -kozijnen worden hoge kwaliteitseisen gesteld die zijn samengebracht in de nationale beoordelingsrichtlijn BRL 2211 ‘Binnendeuren en -kozijnen’.

Bedrijven die leveren met een KOMO attest-met-productcertificaat worden regelmatig (onaangekondigd) gecontroleerd door de onafhankelijke certificatie-instelling SKH in Wageningen. Het interne kwaliteitsbewakingssysteem (IKB) legt van elke partij en productie-eenheid met regelmaat gegevens vast als eigenschappen en afmetingen van het verwerkte materiaal en machinale verwerking.

KOMO is een waarborg dat geleverde binnendeuren en -binnenkozijnen voldoen aan de in de BRL-gestelde hoge kwaliteitseisen.

Houten gevelelementen

SKH-KOMO-certificaat Houten gevelelementen (BRL 0801) behalen

De beoordelingsrichtlijn BRL 0801 bevat de eisen waaraan moet worden voldaan bij KOMO-certificatie voor houten gevelelementen (houten kozijnen). Het KOMO-certificaat op basis van BRL 0801 is interessant voor producenten, in de regel timmerfabrikanten, van houten buitenkozijnen voorzien van ramen, deuren, (on)doorzichtige vakvullingen en ventilatievoorzieningen. Slaagt de certificatie? Dan mag het KOMO-keurmerk voor deze kozijnen worden gevoerd: hét bewijs van kwaliteit in de Nederlandse bouwwereld. Maar zeker ook in het buitenland. SKH in Wageningen is de gespecialiseerde KOMO-certificeerder waar u altijd welkom bent.

BRL 0801: eisen aan houten gevelelementen

De richtlijn BRL 0801 stelt kwaliteitseisen aan in houten gevelelementen toegepaste materialen (zoals houtkwaliteit, verlijming en coating) die zorgen voor een lange levensduur van het houten gevelelement. Zoals bij elk KOMO-certificaat moet worden voldaan aan alle eisen van de in Nederland van toepassing zijnde wet- en regelgeving, maar bovendien aan de zogenoemde private kwaliteitseisen. Dat zijn eisen die door deskundige marktpartijen in gezamenlijkheid zijn opgesteld. Uitsluitend voldoen aan het Nederlandse Bouwbesluit is dus niet voldoende voor certificering volgens BRL 0801.

Vier concepten houten gevelelementen

Vier concepten houten gevelelementen

Houten gevelelementen kunnen geleverd worden volgens vier concepten, te weten:

  • Concept I ‘Traditioneel’: kozijn, voorzien van een grondlaksysteem;
  • Concept II ‘Bouwfasebestendig’: kozijn, voorzien van een voorlaksysteem;
  • Concept III ‘Industrieel product’: compleet en volledig afgewerkt en beglaasd kozijn dat door de timmerfabrikant wordt geplaatst;
  • Concept IV ‘Totaalplan’: compleet en volledig afgewerkt en beglaasd kozijn, dat door de timmerfabrikant wordt geplaatst en onderhouden conform een prestatiecontract.

De door SKH gecertificeerde timmerfabrikanten leveren, plaatsen en onderhouden kozijnen die, volgens BRL 0801 Houten gevelelementen, door een onafhankelijk en deskundige inspecteur van SKH worden gecontroleerd op kwaliteit, bouwregelgeving en uitvoering. Is alles helemaal top? Dan pas mag het KOMO-keurmerk er op.

De KVT-online “Kwaliteit van houten gevelelementen” is een praktijkrichtlijn voor de timmerindustrie. Een eindproduct op basis van de KVT voldoet aan de eisen zoals opgenomen in de BRL 0801 Houten gevelelementen en daarmee aan het Bouwbesluit. De KVT vormt de basis voor de, op grond van de Europese Verordening Bouwproducten (CPR 305/2011/EU), aan te brengen CE-markering en af te geven Prestatieverklaring.

De KVT-online is bedoeld voor de gehele bouwkolom; architecten, aannemers, timmerfabrikanten, toezichthouders, studenten op verschillende niveaus en voor belangstellenden.

SKH specialist in BRL 0801 en aangewezen KOMO certificatie-expert

SKH kent de houtsector als geen ander en wordt gewaardeerd om haar gespecialiseerde markt- en materiekennis inzake producten voor de bouw en infrasector die hout/houtachtige materialen bevatten en/of in combinatie met hout (kunnen) worden toegepast. Bijvoorbeeld houten gevelelementen. Daarom is SKH de geaccrediteerde en gespecialiseerde certificatie-instelling voor KOMO certificering op basis van BRL 0801 Houten gevelelementen. SKH biedt u een aandachtig en bij uitstek deskundig certificatieproces, met veel klantfocus en adequate service. Neem gerust contact op voor meer informatie en certificatie.

KVT voor kozijnen

De KVT is een uitgave van de NBvT. Het handboek bevat omschrijvingen van materialen en halfproducten en voorwaarden voor de samenstelling voor het produceren van houten gevelelementen. De KVT is met ingang van 1 januari 2013 een volledig openbaar document, vrij te downloaden, vanaf de NBvT-website.

De KVT kan zonder belemmering worden gebruikt bij het ontwerpen of voorschrijven van houten gevelelementen dan wel voor opleidingsdoeleinden. De KVT bevat algemene eisen enerzijds voor de vervaardiging van houten gevelelementen, anderzijds voor ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen. De industriële mogelijkheden van houten gevelelementen zijn omvangrijk. De vele mogelijkheden, toepassingen en oplossingen maken maatwerk mogelijk.

Archief berichten

Begrippen