Het bouwen van een Passiefhuis

Het bouwen van een Passiefhuis

passiefhuis, passiefbouw,energieneutraal bouwen,duurzaam bouwen, Beng, BENG-eisen,Bouwbesluit, Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), Besluit energieprestatie gebouwen (BEG), Regeling energieprestatie gebouwen (REG)

Energieneutraal wonen!

Passiefbouw wat?

Dit is alles wat u erover moet weten!

Een passiefhuis legt de nadruk op het milieu, duurzaamheid, gezondheid, het comfort en de energiebalans tijdens het gebruik van het gebouw. Zo wordt de warmteverlies tot een minimum gereduceerd met goede isolatie en het beste gehaald uit passieve warmtebronnen zoals de zon. Maar wat is het een passiefhuis, waarom is passiefbouwen interessant en hoe wordt een dergelijk huis gerealiseerd?

passiefhuis, passiefbouw,energieneutraal bouwen,duurzaam bouwen, Beng, BENG-eisen,Bouwbesluit, Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), Besluit energieprestatie gebouwen (BEG), Regeling energieprestatie gebouwen (REG)
In dit artikel behandelen wij de volgende onderwerpen:

A – Het begrip ‘passiefhuis’

B – Waarom passiefbouwen van belang is

C – Hoe u een passiefhuis kunt realiseren

Meer weten over passiefbouwen en de nieuwe BENG-eisen?

Wat is een passiefhuis?

Een passiefhuis is een zéér energiezuinig gebouw, met een verbruik van minder dan 15 kWh/m² bruto per jaar voor ruimteverwarming. Dit wordt bereikt door het reduceren van het warmteverlies (en dus warmtebehoefte) en het maximaliseren van de warmtewinst.

Dit begint al bij de oriëntatie van de woning. Door de woning te richten op het zuiden, maakt het gebouw maximaal gebruik van de opwarming door zonnestraling. En door middel van onder andere overstekken wordt oververhitting in de zomer voorkomen.

Naast oriëntatie is de manier van bouwen ook belangrijk.

Bouwvergunning , bouwleges, bouwlege gemeente, nieuwbouw ,

Denk hierbij aan:

Compact bouwen

Warmteverlies vindt plaats door de gebouwschil (dak, gevel o.a. ramen, deuren en vloer) en daarom loont het om compact te bouwen.

Goede isolatie

Dat wat gebouwd wordt, moet zeer goed geïsoleerd zijn. Wilt u de Rc-waarde berekenen van verschillende basisconstructies en alle relevante isolatiematerialen?

Luchtdicht en koudebrugvrij

Een goed gebouwd passiefhuis is bovendien luchtdicht en koudebrugvrij. Het is dus erg belangrijk dat er goed wordt gekeken naar details en aansluitingen van onder andere dak en muur. Ook de juiste keuze voor ramen en kozijnen (driedubbel isolatieglas(triple glas) of vacuüm glas is erg belangrijk.

Efficiënt warmtegebruik

Denk dan aan technische installaties, zoals een warmteterugwin-systeem.

Goed ventilatiesysteem

Gezond wonen en werken in een zeer goed geïsoleerd gebouw moet altijd via een goed ventilatiesysteem. In het geval van een passiefhuis is dit altijd in combinatie met balansventilatie met warmteterugwinning en eventueel zonne-energie.

Waarom passiefbouwen van belang is

In Nederland zijn er in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, België en Scandinavië nog niet veel bouwers echt bezig met passief bouwen. We zijn traditioneel natuurlijk erg spouwmuur gericht en daarom is een spouwconstructie voor een passiefhuis niet de meest logische keus. Spouwankers zijn immers allemaal koudebruggen. Toch is het zeker mogelijk om een passiefhuis te bouwen in combinatie met een spouwmuur.

Dat passief bouwen ook in Nederland gaat toenemen, is met de vele energiedoelstellingen dan ook niet meer dan logisch. Het is dé meest energiezuinige én toekomstbestendige manier van bouwen.

Wij van Kuiters timmerfabriek innovatie, vinden dat we vaker naar de beginselen van passief bouwen moeten kijken. “Met de opkomst van BENG raden wij iedere ontwerper aan om goed te kijken naar de basisprincipes van het passiefhuis. Passief bouwen resulteert niet alleen in een zeer energiezuinig huis, maar ook in een comfortabel huis ”.

De kosten die komen kijken bij het bouwen van een passiefhuis

Maar hoe zit met de verwachte, toenemende kosten? “Kostentechnisch gezien is het heel goed mogelijk om de investeringskosten niet boven het niveau van een EPC0.4 woning uit te laten komen. Daarbij komt dat de veel lagere energiekosten ervoor zorgen dat dit de meest rendabele manier van bouwen is die ook nog eens toekomstbestendig is ”.

“Een ander bijkomend voordeel is dat een woning die ontworpen is volgens de basisprincipes van Passiefbouw, zonder enig probleem aan de BENG-eisen zal voldoen”.

Realiseer een passiefhuis met goede isolatie

Eén van de eerste stappen om een passiefhuis te realiseren, is goede isolatie.

Ons assortiment isolatiemateriaal bestaat uit hoogwaardige isolatieproducten die stuk voor stuk over een optimale isolatiewaarde beschikken. Bovendien scoren onze producten uitstekend op gebied van ecologisch en duurzaam bouwen. Steeds meer bouwers kiezen dan ook bewust voor onze passiefbouw kozijnen en onze hoog isolerende HR glas combinatie als het gaat om passiefhuis en duurzaam bouwen. Maar er zijn meer aspecten waaraan een passiefhuis dient te voldoen.

Meer weten vraag naar onze adviseurs

Laat dit veld blanco

duurzaam verbouwen en bouwen

Archief berichten

Begrippen