Houten kozijnen zijn heel duurzaam

Houten kozijnen zijn heel duurzaam

1 KUBIEKE METER HOUT

BINDT 1 TON CO2

Met een verandering naar een op hout gebaseerde architectuur kunnen we de koolstof (C) in onze gebouwen opslaan in plaats van grote hoeveelheden CO2 in de lucht af te geven bij de productie van materialen.

co2 absorptie, co2 neutraal, co2 vriendelijk, CO2 inname hout, CO2 opname hout,

CO2 is één van de belangrijkste broeikasgassen. Bomen halen CO2 uit de lucht en vormen die via fotosynthese om tot zuurstof en plantmateriaal. Fotosynthese is het proces waarbij planten, onder invloed van zonlicht, water en koolstofdioxide omzetten in glucose (C6H12O6) en zuurstof.

kuiters kozijnen, duurzame kozijnen, isolerende kozijnen, energiebesparende kozijnen, KT-line kozijnen, duurzaamste kozijn oplossingen,

Bomen nemen het water op uit de bodem met hun wortels. De koolstofdioxide en de zuurstof worden via huidmondjes in het blad met de lucht uitgewisseld. De gevormde glucose wordt omgezet in andere verbindingen zoals cellulose en zetmeel. De volgende figuur geeft een overzicht van het fotosynthese proces:

 glucose (C6H12O6) en zuurstof, 6 CO2+6 H2O C6H12O6+6 O2, een ton co2, co2 opname hout, co2 absorptie van hout, hout CO2 vriendelijk,

«» 6 CO2+6 H2O C6H12O6+6 O2

Bomen zijn natuurlijke klimaatbeschermers. Terwijl ze groeien, verwijderen ze het broeikasgas kooldioxide (CO2) uit de lucht. De koolstof uit de CO2 wordt opgeslagen in het hout; bij chemische reacties tussen water en CO2 ontstaat zuurstof (O2), die weer in het milieu vrijkomt.

Als je houten kozijnen en met hout bouwt, bouw je een tweede bos met huizen

Voorbeeld er staan ​​ongeveer 3,4 miljard bomen in de bossen van Oostenrijk. In totaal is er 3.600 miljoen ton CO2 gebonden in onze bossen. Het bos bindt ongeveer 45 keer de hoeveelheid CO2 die jaarlijks in Oostenrijk wordt uitgestoten (ongeveer 80 miljoen ton CO2). Door hout uit het bos te oogsten en te gebruiken als bouwmateriaal wordt het klimaatbeschermende effect van het bos vergroot. Omdat de CO2 in het hout gebonden blijft zolang het als materiaal wordt gebruikt en niet verbrandt of rot. Huizen gemaakt van hout fungeren als een koolstofopslag als een tweede bos. In plaats van de gekapte bomen planten boswachters nieuwe bomen in het bos, die weer actief CO2 uit de omgevingslucht halen.

een ton co2, co2 opname hout, co2 absorptie van hout, hout CO2 vriendelijk,

1 ton CO2 in 1 kubieke meter hout – hoe werkt het?

1 kubieke meter hout weegt gemiddeld 500 kilogram. De helft van het hout bestaat uit koolstof, d.w.z. een kubieke meter hout bevat 250 kilogram koolstof. Wanneer koolstof wordt omgezet in CO2 (geoxideerd), wordt uit één kilogram koolstof ongeveer 3,67 kg CO2 geproduceerd. 250 kilo koolstof produceert 917 kilo CO2. Je krijgt dus ongeveer 1 ton CO2 per kubieke meter hout. (Berekening: Universiteit van Hamburg)

Huizen gebouwd met kozijnen van hout besparen twee keer zoveel CO2

Houten huizen vergroten de koolstofopslag vanuit het bos. Elke kubieke meter ingebouwd hout bindt op lange termijn 1 ton CO2. Bovendien vervangt hout andere bouwmaterialen zoals baksteen, beton of staal. Deze zijn in tegenstelling tot hout CO2-intensief tijdens de productie. Hout hoeft niet te worden geproduceerd in hoogovens of stookinstallaties met een hoog energieverbruik of gewonnen uit de aarde. Hout groeit in het bos en heeft alleen aarde, water, licht en lucht nodig. Ook de verwerking van hout kost relatief weinig energie. De transportroutes zijn kort, omdat de zagerijen en verwerkingsbedrijven meestal hout halen uit een straal van maximaal 300 kilometer. Al met al hebben houtproducten een positieve CO2-balans, terwijl andere bouwmaterialen bij de fabricage CO2 veroorzaken. Als hout wordt gebruikt in plaats van andere bouwmaterialen, treedt de CO2-uitstoot van hun productie niet eens op.

Een voorbeeld: 1 vierkante meter buitenmuurconstructie in massief hout bespaart de bottom line (CO2-binding in het hout minus CO2-uitstoot in de fabricagefase) over de hoeveelheid CO2 die een vergelijkbare wandconstructie van beton ervoor terug zou geven.

CO2-balans van 1 vierkante meter buitenmuurconstructie:

Massief hout – 88 kg CO2
Houten frame – 45 kg CO2
Baksteen + 57 kg CO2
Beton + 82 kg CO2

Bouwen met hout verkleint de ecologische voetafdruk

Hout hoeft aan het einde van zijn levensduur niet omslachtig te worden verwijderd. Individuele componenten kunnen nog steeds worden gebruikt, bijvoorbeeld meubels kunnen worden gemaakt van een oude dakconstructie. Als er geen sprake meer is van materiaalgebruik, kan hout worden verbrand en gebruikt voor energie. Uiteindelijk komt er maar zoveel CO2 vrij als in het begin bij het fotosyntheseproces was gebonden. Houten gebouwen met kozijnen van hout hebben over hun hele levenscyclus een CO2-voetafdruk die meer dan de helft kleiner is dan gebouwen gemaakt van conventionele, niet-hernieuwbare materialen. Het bouwmateriaal hout verkleint op duurzame wijze onze ecologische voetafdruk.

kuiters kozijnen, duurzame kozijnen, isolerende kozijnen, energiebesparende kozijnen, KT-line kozijnen, duurzaamste kozijn oplossingen,

Daarom houten kozijnen

Aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout. Met de strengste kwaliteitseisen. Kuiters Timmerfabriek geeft tot wel 15 jaar zekerheid. 

De consument hecht waarde aan duurzaamheid en bosbehoud met uitstraling en wil zo min mogelijk onderhoud aan het huis. Met een FSC-certificaat, KOMO keurmerk en NBvT aansluiting zijn deze zaken afgedekt.

Een voorbeeld.

Een houten gevelelement met KOMO – en FSC-certificaat betekent:

  • een aantoonbaar duurzaam houten gevelelement
  • kwaliteit van het houten gevelelement is geborgd en controleerbaar
  • advies van NBvT bond over het houten gevelelement
  • zorgeloos genieten voor een zelf gekozen periode

Bouwvergunning , bouwleges, bouwlege gemeente, nieuwbouw ,

Archief berichten

Begrippen

bouwvak 2024, vakantie ,bouwvak vakantie 2024