NBvT 1946

NBvT 1946

NBvt, hout 100%, timmerfabrieken, houten kozijnen branche,

Kuiters Timmerfabriek en Helwig Kozijnen:

de oudste leden van de NBvT

Het verhaal is genoegzaam bekend. Voor 1936 bestonden in Zuid-Nederland reeds diverse organisaties van timmerfabrikanten, waarvan R.K. Bond van Timmer- en Meubelfabrikanten St Jozef in 1932 naar alle waarschijnlijkheid de eerste was. In 1937 besloot een aantal timmerfabrikanten tot oprichting van een Bond van Timmerfabrikanten (sic) Noord-Holland Noord. Laatstgenoemde nam in 1946 het initiatief tot een landelijke NBvT. Helwig Kozijnen (opgericht in 1931) en Timmerfabriek Kuiters (sinds 1926) waren er vanaf het begin bij en trekken daarmee de historische lijn tot in het heden. 

De NBvT-leden tijdens het 12,5 jarig jubileum in 1959 met Wil Helwig zijn grootvader. “Mannen en hoeden.”
De NBvT-leden tijdens het 12,5 jarig jubileum in 1959 met Wil Helwig zijn grootvader. “Mannen en hoeden.”

100+ personeelsleden

Om de langjarige betrokkenheid van de onderneming even aan te geven. Wil Helwig toont zichtbaar met plezier een zwart-wit foto en een houten menukaart uit 1959. “Het 12,5 jarig bestaan van de NBvT in 1959 werd gevierd in Hotel Americain in Amsterdam. Mijn opa was er bij. Ik heb nog de rekening van zijn verblijf, het feestmenu en de foto van het bezoek aan een houtwerf. Allemaal mannen, allemaal een hoed!” De afgelopen veertig jaar is Wil Helwig zelf actief in de timmerindustrie. Samen met broer Frank, zoon Bob en Erik Slootmaekers vormt hij de directie van Helwig Kozijnen. 

Van zijn vader heeft hij een en ander meegekregen over de branchevereniging. “In de eerste jaren met de gigantische bouwvolumes van de jaren vijftig en zestig werd de timmermarkt, maar ook de brancheorganisatie gedomineerd door een eliteclub van de bedrijven met +100 personeelsleden. Ik noem De Vries, Kuin, VLT, en Verti. We keken daar als kleinere onderneming ook wel tegenop. Toentertijd was alles op techniek geënt. Dat is gelukkig allemaal anders geworden. De doelstelling van de vereniging is breder, de focus helderder en de invulling daarvan is over de volle breedte gelijk. Focus en het leveren van toegevoegde waarde voor de leden, dat is in mijn ogen het bestaansrecht van een branchevereniging.”

De menukaart uit 1959 NbvT bond

‘Lid zijn van NBvT is belangrijk’

Frits Kuiters (Kuiters Timmerfabriek Heerhugowaard) herinnert zich nog goed dat zijn vader met plezier naar de vergaderingen ging. “Je moest toen wel naar een vergadering gaan om op de hoogte te blijven van alles rondom de houtindustrie. De communicatie van vandaag met collega’s, is nu een stuk vluchtiger. Gelukkig hebben we hier in Noord-Holland nog steeds een collegiale hechte band.” Frits werkt inmiddels zo’n veertig jaar in het door zijn grootvader Willem sr opgerichte familiebedrijf. In begin met zijn vader Willem, maar na diens overlijden in 2012, geheel zelfstandig. De onderneming heeft op dit moment twaalf personeelsleden en een aantal flexkrachten. “Ik vind het belangrijk dat we aangesloten zijn bij een branchevereniging als NBvT. Zelf zit ik al 23 jaar in het bestuur van de afdeling Noord-Holland en heb een aantal jaren mijn bijdrage in de Technische Commissie geleverd, daarbij heb ik bij diverse opleidingen ondersteuning gegeven.”

Kuiters Timmerfabriek maakt kozijnen, ramen en deuren van hoge kwaliteit voor nieuwbouw, passiefbouw, renovatie en restauratie, daarnaast aanbouw en verbouw en tevens chaletbouw. “We zijn flexibel en breed inzetbaar”, aldus Frits. 

Zowel Helwig als Kuiters heeft het momenteel heel druk. Een recept voor hun langjarige voortbestaan is niet anders aan te duiden als ‘hard werken’. Kuiters kiest voor innovatie, verduurzaming en flexibiliteit, wat hem een brede vaste klantenkring geeft. Wil Helwig: “Wij hebben de aanval gekozen. We zijn met ketenpartners gaan werken. Hebben concepten ontwikkeld, ingezet op duurzaamheid en daarmee de wind in de zeilen gekregen. Dat zijn goede stappen geweest. Tien jaar geleden verwierf je 95 procent van je opdrachten omdat je de laagste prijs had. 80 tot 85 procent van onze opdrachten nu komt uit partnerschap.”

Ritjes naar Bussum

De aansluiting bij een brancheorganisatie, het zal niemand verbazen, vinden zowel Kuiters als Helwig belangrijk. Wil Helwig: “Mijn grootvader was al lid van de NBvT. Mijn vader ook. Bij de stichting Garantiefonds Timmerwerk SGT waren we met lidnummer 31 ook een van de eerst aangeslotenen.” Zelf was hij, samen met onder andere Mathee van de Vin, initiatiefnemer van Jong Management. “Wij hebben tot in de nieuwe generatie altijd zitting genomen in besturen en commissies. Mijn zoon Bob zit nu in het bestuur van de sectie Kozijnen en Jong Management, broer Frank in de Technische Commissie. Zelf zat ik enige tijd in het hoofdbestuur. We hebben in veertig jaar heel wat ritjes naar Bussum gemaakt.”

De Houten Eeuw met CO2-neutraal en circulair bouwen is begonnen.

Houten eeuw

Volgens Frits Kuiters is het belang van een brancheorganisatie meerledig. “Als branche is het heel belangrijk te ondersteunen en te profileren, modereren om de branche zo goed mogelijk naar buiten te brengen. Ik vind het ook belangrijk dat de vereniging de leden goed informeert over nieuwe ontwikkelingen als wet en regelgeving, innovaties, sociaal en vaktechnische weetjes en indien nodig je daarin ook ondersteunt. Zeker de bedrijven van onze omvang, en daar zijn er nog genoeg van, hebben vaak niet de capaciteit en de middelen dat allemaal zelf uit te zoeken.”

co2 absorptie, co2 neutraal, co2 vriendelijk, CO2 inname hout, CO2 opname hout

Archief berichten

Begrippen