Houten kozijnen en ILS

Houten kozijnen en ILS

Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT), ILS Houten Kozijnen, kozijnfabrikanten, IFC kozijnen, Industry Foundation Classes (IFC), houten kozijnen, ramen van hout,

De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) heeft de ILS Houten Kozijnen uitgebracht, als aanvulling op de BIM Basis ILS. Met de Informatie Levering Specificatie kan op een uniforme, gestructureerde en efficiënte manier informatie worden aangeleverd voor de engineering van houten kozijnen.

Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT),  ILS Houten Kozijnen, kozijnfabrikanten, IFC kozijnen, Industry Foundation Classes (IFC), houten kozijnen, ramen van hout,

De BIM Basis ILS bevat basisafspraken over het uitwisselingsformaat, de basisstructuur en het borgen van objectinformatie. Het basissysteem is opgesteld in 2016 door BuildingsSMART en partijen uit de bouw. De ILS Houten Kozijnen is een aanvullende, productspecifieke ILS. Het bevat specifieke informatie over de opbouw van houten kozijnen; kozijnfabrikant- en softwarepakket-onafhankelijk.

Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT),  ILS Houten Kozijnen, kozijnfabrikanten, IFC kozijnen, Industry Foundation Classes (IFC), houten kozijnen, ramen van hout,
Beng, BENG-eisen,Bouwbesluit, Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), Besluit energieprestatie gebouwen (BEG), Regeling energieprestatie gebouwen (REG)

Voordeel

Hiermee zal het importeren van IFC kozijnen in de toekomst eenvoudiger en vollediger kunnen. IFC staat voor Industry Foundation Classes en is een neutraal open bestandsformaat voor het uitwisselen van bouwinformatie. Er kan op deze manier informatie worden uitgewisseld tussen partijen zonder dat men gebonden is aan een softwarepakket.

Uniformiteit

“Met de introductie van de ILS Houten Kozijnen is de BIM-informatie uitwisselbaar, gestructureerd, eenduidig, correct, volledig en herbruikbaar”, aldus de NBvT. “Die uniformiteit zal de samenwerking en communicatie in de keten verbeteren.”

ILS houten kozijnen pdf

circulaire kozijnen, circulariteit kozijnen, circulair kozijn, kozijnen duurzaam en circulair,

Archief berichten

Begrippen