Technische eisen voor houten kozijnen

Technische eisen voor houten kozijnen

Accoya, duurzame kozijnen van hout, 100% hout,houten kozijnen standaard, technische eisen voor kozijnen, houten kozijnen test, het etsten van houten kozijnen, technische richtlijnen voor kozijnen

Houten kozijnen voldoen standaard aan?

Wat kunt u verwachten van een houten kozijn?

Zo voldoet hout aan de technische eisen voor kozijnen

Zoals alles in de bouw, moeten ook houten kozijnen voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Niet alle eisen die in het Bouwbesluit staan, zijn echter direct toe te passen op houten kozijnen. Daarom is de Beoordelingsrichtlijn (BRL) in het leven geroepen. In de BRL zijn de eisen naar het specifieke product uitgewerkt. Hier onder leest u meer waar houten kozijnen aan moeten voldoen.

technische eisen voor houten kozijnen, Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT), ILS Houten Kozijnen, kozijnfabrikanten, IFC kozijnen, Industry Foundation Classes (IFC), houten kozijnen, ramen van hout,

Brandveiligheid

Afhankelijk van de toepassing van een gebouw en locatie van een kozijn, gelden er brandwerende eisen voor kozijnen van 30 of 60 minuten. Hoe aan die eisen wordt voldaan, is niet van belang voor de wet. Wel moeten fabrikanten kunnen bewijzen dat hun kozijnen hieraan voldoen. Hout blijft lang sterk en gedraagt zich voorspelbaar bij vuur. Zo kunnen bouwers eenvoudig aantonen dat de geplaatste kozijnen voldoen aan de wettelijke normen.

Energiezuinigheid

Als open plek in de wand zijn ramen en kozijnen heel belangrijk voor de totale isolatie van een pand. In het Bouwbesluit geldt daarom de eis dat de U-waarde, die staat voor het warmteverlies, maximaal 1,65 mag zijn. Net als bij brandveiligheid geldt voor energiezuinigheid: het maakt niet uit hoe deze waarde behaald wordt, als een kozijn er maar aan voldoet. Hout heeft de eigenschap om van nature isolerend te zijn. Dit betekent dat het materiaal, zonder ingewikkelde ingrepen, heel geschikt is om te gebruiken als kozijn.

Inbraakwerendheid

Ook belangrijk bij de bouw van een huis, is het bestrijden van criminaliteit. Alle kozijnen ondergaan daarom tests waarbij veelgebruikte inbraaktechnieken worden toegepast. Pas als een constructie een inbreker met gebruikelijk gereedschap minstens 3 minuten buiten kan houden, is deze goedgekeurd. Helaas is inbraak niet altijd te voorkomen. In dat geval biedt hout het voordeel dat het makkelijk te herstellen is, zonder het complete kozijn te hoeven vervangen.

Gezondheid

Qua gezondheid valt te denken aan een goed klimaat binnenshuis, de beperking van vocht en geluidshinder. Zo vormt bij slecht geïsoleerde kozijnen sneller condens. Deze condens kan slecht zijn voor de longen. Voor geluidsoverlast is overigens wel een wettelijke norm vastgelegd in de Wet Geluidshinder. Gemiddeld genomen is een geluidsbelasting van 35 decibel toegestaan. Meestal voldoen goed geïsoleerde kozijnen aan deze norm, en hoeft hier niet apart actie voor ondernomen te worden.

Milieu

Op het gebied van milieu gelden regels voor zowel de productie als het onderhoud aan kozijnen. Het voordeel van hout is dat het een natuurlijk product is, en daarmee circulair is. Verder zijn lijmsoorten en verfsystemen de afgelopen jaren flink verbeterd. Hierdoor zijn deze gezonder voor mens en milieu. Bovendien is er dankzij deze verbeteringen minder frequent onderhoud nodig. Niet alleen handig, maar ook goed voor het klimaat.

Alle technische richtlijnen voor kozijnen

Wilt u de exacte eisen en normen weten voor houten kozijnen? Kunt u dat natuurlijk vragen wij zullen u alles over houten kozijnen beantwoorden.

  Uw naam (verplicht)

  Adres en nr.

  Postcode

  Plaats

  Tel.nr. (verplicht)

  Uw e-mailadres (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht max. 280

  Vraag

  Houten kozijnen, kozijn van hout, 100% hout, FCS hout kozijn, NBvT kozijn, KT Line,

  Archief berichten

  Begrippen

  Geverifieerd door MonsterInsights