Duurzaam CO2 bouwen – renoveren naar 2030

Duurzaam CO2 bouwen – renoveren naar 2030

the road to circularity, circulaire oplossingen, circulariteit, circulaire kozijnen, circulair kozijn, ramen deuren puien en gevels circulair gebouwd,

Het kabinet staat voor de opgave om tot 2030 in totaal 900.000 nieuwe woningen te realiseren, om te voorkomen dat het woningtekort verder oploopt. Tevens heeft men de richtlijnen van verduurzaming verscherpt en versnelt. Daarin staat ook het kozijn beschreven met het glas als isolatiemaatregelen. De kozijnen horen geheel duurzaam en CO2 vriendelijk te zijn en zal het geheel geen directe fossiele toevoegingen mogen krijgen, die dan in alle nieuwe woningen geplaatst zullen worden.

Ook bij renovatie zal dit dan per direct ingaan dus zullen producten als pvc en aluminium kozijnen niet zomaar gebruikt mogen worden. Men zal dus over moeten gaan op circulair of een vervangend product. Tevens is er aangenomen dat een gemiddeld huishouden een Rc waarde van boven de 2.5 en hoger krijgt wat eerst 1.5 Rc waarde was, bij bestaande bouw en nieuwbouw meer dan 4.5 Rc waarde. (RVO)

Rc-waarde
m²K/W = de isolatiewaarde van een constructiedeel, zoals het dak of de muur.

De rc-waarde staat voor Resistance Construction, en hiermee wordt de warmteweerstand van de gehele huisisolatie, zoals spouwmuurisolatie of dakisolatie, die wordt doorgevoerd bedoeld. Dus bijvoorbeeld het isolerend vermogen van de betreffende dakisolatie of spouwmuur. Niet alleen het materiaal is hierbij van belang, maar de gehele constructie, zoals de stenen van de spouwmuur, worden hierin meegenomen. Hoe hoger de Rc-waarde, hoe beter de warmte wordt vastgehouden.
verduurzaming woningen, duurzaam wonen, subsidies, subsidie regelingen, isolatie woning, energie verlaging, renovatie verbetering,

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Ga voor energie besparen en verduurzamen met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing. Woningeigenaren en zakelijke gebruikers kunnen subsidie krijgen voor het nemen van besparende en duurzame maatregelen in hun bestaande woning of bedrijfspand.

In 2023 is € 350 miljoen beschikbaar voor zonneboilers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen als kozijnen en glas, aansluitingen op een warmtenet en een elektrische kookvoorziening. Jaarlijks komt er een nieuw budget beschikbaar. De ISDE-subsidie loopt door tot 2030.

Subsidie voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen is nog tot eind 2023 beschikbaar. Er is in 2023 een budget van € 30 miljoen. Deze subsidie is alleen voor de zakelijke markt.

(ISDE) voor woningeigenaren

Bent u eigenaar van een koopwoning? En is dit uw hoofdverblijf? Dan kunt u gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Dat kan met een investering in een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet, elektrische kookvoorziening en met 5 typen isolatiemaatregelen.

Eerst oriënteren?

Weet u nog niet weet welke maatregelen u kunt gaan toepassen? Verken uw mogelijkheden dan eerst op www.verbeterjehuis.nl. Of laat u adviseren door uw uitvoerder(s) en kijk of uw gemeente een energieloket heeft. Mogelijk kunnen zij u adviseren met het maken van keuzes. Wilt u een maatwerkadviesrapport, ga dan aan de slag met een energieadviseur via Zoek een energieadviseur.

Voorwaarden per maatregel

Dit zijn de maatregelen die u kunt nemen. Bekijk de voorwaarden per maatregel.

Uw aanvraag voorbereiden

Wilt u goed voorbereid zijn op het indienen van uw subsidieaanvraag? Bekijk dan eerst het stappenplan. U leest in een aantal stappen wat u moet doen, zodat u de aanvraag goed kunt afronden. Zo gaan we in Stap 5 verder in op wat u mee moet sturen om in aanmerking te komen voor ISDE.

Stap 1: Maak een keuze

Weet u welke maatregelen u gaat nemen? En kent u de voorwaarden? Dan kunt u door naar de volgende stap.

De voorwaarden per maatregel vindt u op de pagina voor woningeigenaren onder voorwaarden per maatregel.

Stap 2: Zoek uw meldcode

Gaat u subsidie aanvragen voor een warmtepomp, zonneboiler en/of isolatiemaatregelen? Dan vragen we bij de subsidieaanvraag om een meldcode. Controleer voordat u de maatregel aanschaft, of deze op de meldcodelijst staat. De meldcodelijsten vindt u hieronder. 

Staat uw maatregel op de lijst? Dan voldoet uw maatregel aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. Bespreek dit ook met uw uitvoerder.

Staat uw maatregel niet op de lijst? U kunt dan toch subsidie aanvragen. Stuur dan wel bij uw subsidieaanvraag de productbeschrijving en technische documentatie mee. Let op: het kan zijn dat uw maatregel niet voldoet aan onze eisen. Uw aanvraag wordt dan afgewezen en u krijgt geen subsidie. 

Stap 3: Koop uw maatregel

Als u de meldcode van uw gekozen maatregel heeft gevonden, kunt u de maatregel aanschaffen. Maak goede afspraken met het bouwbedrijf en zorg dat zij de meldcode opnemen in de offerte en factuur. Maak bij isolatiemaatregelen ook duidelijke afspraken met het bouwbedrijf over het aantal m2 isolatiemateriaal dat zij aanbrengen, inclusief de dikte daarvan.

Bewaar het bewijs van aanschaf en het betaalbewijs. Het bewijs van aanschaf is bijvoorbeeld een getekende offerte of een opdrachtbevestiging per mail waarin het de maatregel(en) staan. Het betaalbewijs is een bewijs dat aan de betalingsverplichting is voldaan. Denk hierbij aan een factuur waarop de leverancier heeft verklaard dat er is betaald.

Heeft u geen betaalbewijs? Stuur dan met uw subsidieaanvraag een rekeningoverzicht mee. Hierop moet te zien zijn dat het bedrag van uw rekening is afgeschreven.

Stap 4: Laat uw maatregelen installeren

U moet de maatregelen eerst laten uitvoeren voordat u de subsidie kunt aanvragen. Laat de maatregelen door een bouw(installatie)bedrijf installeren. Dit mag alleen in een woning in Nederland. Vraag de installateur een bewijs van de installatie, bijvoorbeeld een (installatie-)factuur of inbedrijfsstellingsformulier.

Ook is het belangrijk dat u foto’s maakt van de werkzaamheden. Laat u isolatiemaatregelen uitvoeren? Zorg dan dat het volgende zichtbaar is op de foto: naam, merk, soort en dikte van het isolatiemateriaal. Was u niet aanwezig bij de uitvoering? Dan volstaat een foto van het etiket en een foto van de codering.

Zorg dat het bouwbedrijf het juiste aantal aangebrachte m2 vermeldt op de factuur en andere stukken. Controleer ook zelf of delen van de woning die niet voor subsidie in aanmerking komen (bijvoorbeeld isolatie op een nieuwe dakkapel, nieuwe aanbouw of andere uitbreiding) duidelijk zijn aangegeven. Bespreek dit ook met uw bouwbedrijf.

 • De uitvoeringsdatum is de datum waarop de werkzaamheden van de isolatiemaatregel zijn afgerond.
 • De installatiedatum is de datum dat de maatregel (warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet) is aangesloten en ook werkend is.

Stap 5: Bereid uw aanvraag voor

Heeft u bovenstaande stappen gevolgd? Dan kunt u de subsidieaanvraag voorbereiden. U heeft de volgende zaken nodig als u het aanvraagformulier invult:

DigiD

Voor uw aanvraag heeft u de DigiD-app nodig óf DigiD met sms-controle. Heeft u die nog niet? Zorg dan dat u een van beide regelt. Dit kan enkele werkdagen duren.

Factuur en betaalbewijs

U moet bewijzen meesturen, zoals digitale foto’s (zie stap 4), scans of schermprints (printscreens). Voor alle maatregelen moet de volgende informatie duidelijk zichtbaar zijn:

 • de meldcode van de warmtepomp, zonneboiler of de isolatiemaatregel die u heeft gekocht
 • het aantal m2 isolatiemateriaal dat is aangebracht, exclusief het aantal m2 isolatiemateriaal dat is gebruikt voor uitbreiding van de wooninhoud of het woonoppervlak van de woning
 • factuur en betaalbewijs van de warmtepomp, zonneboiler, isolatiemaatregel en/of elektrische kookvoorziening
 • een omschrijving van het product, met onder andere het typenummer, de naam van het merk of de fabrikant
 • de datum van de aanschaf
 • het adres van de woningeigenaar en van het bouw(installatie)bedrijf uitvoerder en/of leverancier, naam en telefoonnummer van de contactpersoon van het bouwbedrijf
 • de datum van installeren apparaat of aanbrengen van isolatie
 • het bedrag en de datum van de betaling

Stap 6: Vraag de subsidie aan

Vraag de subsidie uiterlijk binnen 24 maanden na de installatie van de maatregelen aan. 

Als u bent ingelogd vindt u het aanvraagformulier onder ‘Nieuwe aanvraag’. Later uw aanvraag bewerken of afronden? Dat kan via ‘Mijn aanvragen’.

Subsidie voor één isolatiemaatregel

Vanaf 2023 mag u subsidie aanvragen als u één isolatiemaatregel neemt. Deze maatregel mag u al hebben laten aanbrengen vanaf 2 april 2022. 

Neemt u binnen 24 maanden nog 1 (of meer) maatregel(en)? En is dit een warmtepomp, zonneboiler en/of isolatiemaatregel? Dan verdubbelt uw subsidiebedrag voor de isolatiemaatregel(en). Let op: u heeft alleen recht op de verdubbeling als u binnen 24 maanden de subsidie aanvraagt van de 2e (of meer) maatregel(en). De 24 maanden gaan in op het moment dat u de 1e maatregel heeft laten uitvoeren.

Iemand anders machtigen (optioneel)

U kunt iemand anders machtigen om voor u de aanvraag te doen. Vul dan onderstaand machtigingsformulier in. U doet dit samen met degene die u wilt machtigen. U hoeft dit formulier niet mee te sturen met de aanvraag, maar u moet het wel bewaren. Vervolgens dient de persoon die u heeft gemachtigd de subsidieaanvraag in.

Bedrijven en maatschappelijke instellingen

Wetchecker energiebesparing

Bedrijven en maatschappelijke instellingen moeten voor hun activiteiten en gebouwen energie besparen en de uitstoot van CO2 verminderen. Dit is een verplichting. Met de Wetchecker energiebesparing checkt u welke wettelijke verplichtingen er voor uw organisatie of gebouw zijn. 

Welke verplichtingen staan in de Wetchecker?

In de Wetchecker energiebesparing gaan we uit van de verplichtingen:

 • energiebesparingsplicht, met bijbehorende informatie- of onderzoeksplicht energiebesparing
 • EED-auditplicht
 • rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit
 • energielabelplicht voor (overheids)gebouwen
 • energielabel C-plicht voor kantoorgebouwen
 • energieprestatie-eisen bij nieuwbouw en renovatie van gebouwen
 • energieprestatie-eisen bij installatie en renovatie van gebouwinstallaties
 • verplichte keuringen voor gebouwinstallaties
 • gebouwautomatisering en controlesysteem (GACS) verplichting

Energiebesparingsplicht vanaf 2023

Vanaf 1 januari 2024 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Hierin wordt ook de energiebesparingsplicht opgenomen. Om te garanderen dat de aanpassing van de energiebesparingsplicht op 1 juli 2023 in werking treedt, worden de aanpassingen verwerkt in het huidige Activiteitenbesluit milieubeheer.

circulaire kozijnen, circulariteit kozijnen, circulair kozijn, kozijnen duurzaam en circulair,

Archief berichten

Begrippen